Ενότητες Eργασίας

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΜΕ ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΑ
ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΩΝ

• Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου
Το ρύζι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διατροφής για περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού, καθώς διαθέτει πλούσιο περιεχόμενο σε υδατάνθρακες και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να καλύπτει καθημερινά ένα μεγάλο μέρος των θερμιδικών αναγκών του ανθρώπου. Επίσης, παρέχει σημαντική ποσότητα πρωτεϊνών φυτικής προέλευσης, είναι ελεύθερο γλουτένης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να καταναλωθεί από άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη (π.χ. καφέ ρύζι). Παράλληλα, συγκεκριμένες ποικιλίες ρυζιού (parboiled, κόκκινο) διαθέτουν αξιοσημείωτη ποσότητα ωφέλιμων συστατικών όπως ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, χρωστικές (ανθοκυανίνες), αντιοξειδωτικά, που καθιστούν το τρόφιμο πιο ελκυστικό με βάση τα σύγχρονα πρότυπα διατροφής.

Ενότητα Εργασίας 1:
Παραγωγή εμπλουτισμένου ρυζιού με φυτικά συστατικά και προσδιορισμός παραμέτρων ποιότητας τελικού προϊόντος

Παραδοτέα Ενότητας Εργασίας 1 :

– Τελικό προϊόν αποξηραμένου εμπλουτισμένου ρυζιού
– Τεχνική έκθεση παραγωγής και ποιοτικής αξιολόγησης προϊόντος
– Παροχή αναλυτικών οδηγιών εκτέλεσης των πειραματικών τεχνικών (π.χ. εγχειρίδιο)
– Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που να κατοχυρώνει την προτεινόμενη παραγωγική διαδικασία

Ενότητα Εργασίας 2:
Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός εμπλουτισμένου ρυζιού

Παραδοτέα Ενότητας Εργασίας 2 :

– Έκθεση αξιολόγησης φυσικοχημικών παραμέτρων εμπλουτισμένου ρυζιού
– Ανακοίνωση σε συνέδριο ή/και δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό

Ενότητα Εργασίας 3:
Αξιολόγηση ευαισθησίας νέου προϊόντος σε έντομα αποθηκών

Παραδοτέα Ενότητας Εργασίας 3 :

– Έκθεση για την ευαισθησία των νέων προϊόντων σε κύρια έντομα αποθηκών
– Έκθεση για την αποτελεσματικότητα εντομοκτόνων στα νέα προϊόντα
– Ανακοίνωση σε συνέδριο ή/και δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό

Ενότητα Εργασίας 4:
Έρευνα αγοράς και προώθηση νέου προϊόντος

Παραδοτέα Ενότητα Εργασίας 4:

– Έρευνα αγοράς
– Marketing Plan του προϊόντος

• Αναμενόμενα Αποτελέσματα

– Αρχικά, αναμένεται να αναπτυχθεί μια νέα διαδικασία παραγωγής βιολειτουργικού ρυζιού έπειτα από σχεδιασμό και κατασκευή μιας πιλοτικής μονάδας παραγωγής.
– Στη συνέχεια, θα γίνει παραγωγή βιολειτουργικού ρυζιού με διάχυση μικροσυστατικών που προέρχονται από την υδατική εκχύλιση τουλάχιστον 5 φυσικών αρωμάτων/γεύσεων.
– Με το έργο αυτό θα αξιοποιηθεί η εγχώρια παραγωγή αρωματικών
και φαρμακευτικών φυτών, ενώ ο συνδυασμός αυτών με ένα φθηνό προϊόν (λευκό ρύζι), αλλά σημαντικής οικονομικής σημασίας για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, θα του προσδώσει πρόσθετη αξία και νέες αγορές. Τα αρωματικά φυτά θα προέρχονται επίσης από τη Μακεδονία (Δυτική Μακεδονία). Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα υψηλή κατανάλωση σε ρύζι, αναμένεται να συμπαρασυρθεί και η αντίστοιχη κατανάλωση και καλλιέργεια αρωματικών φυτών στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο.

• Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα του παρόντος έργου θα προσδώσουν ιδιαιτέρως υψηλή πρόσθετη αξία σε προϊόντα όπως οι αμυλούχοι κόκκοι (ρύζι), που σε κάθε περίπτωση έχουν περιορισμένα περιθώρια κέρδους για μια επιχείρηση ακόμα και όταν ο προσανατολισμός της είναι εξαγωγικός. Τα εν λόγω προϊόντα έχουν συγκεκριμένο όριο κέρδους, το οποίο είναι ιδιαίτερα χαμηλό, όταν πωλούνται μη συσκευασμένα (big bag), και ικανοποιητικό κέρδος και προοπτική στις υπάρχουσες αγορές εφόσον πωλούνται συσκευασμένα.

Επιπροσθέτως, θα αποκτήσει ο φορέας πρόσβαση και σε αγορές που απαιτούν πιο εξειδικευμένα προϊόντα ανεβάζοντας τον ήδη μεγάλο αριθμό χωρών εξαγωγής των προϊόντων του (44 χώρες) και διευρύνοντας το καταναλωτικό του κοινό. Λόγω της πρόσθετης αξίας του προτεινόμενου προς παρασκευή βιολειτουργικού τρόφιμου, που στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι προϊόν με βάση το ρύζι, η αξία ανά μονάδα βάρους αναμένεται να αυξηθεί κατά 400%, ενώ το κόστος παρασκευής του έχει υπολογισθεί να αυξομειώνεται ανάλογα με την αξία των χρησιμοποιούμενων αρωματικών φυτών, που όμως έχουν ένα ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής στην τελική αξία του προϊόντος.

SWITCH THE LANGUAGE