Ποιοτικοί έλεγχοι

Ο Ποιοτικός Έλεγχος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παραγωγικής μας διαδικασίας. Διαθέτουμε ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, επανδρωμένο με άρτια εκπαιδευμένους και έμπειρους Τεχνολόγους Τροφίμων.

Ο τομέας του ποιοτικού ελέγχου μεριμνά ώστε το ρύζι να έχει τα καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ενώ ταυτόχρονα, και με τη συνεργασία Πιστοποιημένων Εργαστηρίων, πραγματοποιεί εξειδικευμένες αναλύσεις για να πιστοποιεί ότι η συγκομιδή από τις καλλιέργειες είναι απαλλαγμένη από: φυτοφάρμακα και βλαβερές τοξίνες, όπως οι αφλατοξίνες, τα βαρέα μέταλλα, οι παθογόνοι μικροοργανισμοί και γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (GMO).

Δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην ποιότητα και στις υψηλές προδιαγραφές των προϊόντων, η εταιρεία μας επενδύει σε συνεχή βάση στον τομέα του ποιοτικού ελέγχου. Έτσι, έχει προχωρήσει στη χρήση: εξελιγμένων μηχανημάτων χρωματοδιαλογής για το διαχωρισμό των λευκών από τους έγχρωμους κόκκους, θαλάμων που πραγματοποιούν οικολογική απεντόμωση των προϊόντων πριν το στάδιο της τυποποίησης, καθώς και σύγχρονων ανιχνευτών μετάλλων και x-ray, ώστε να εντοπίζεται οποιοδήποτε ξένο σώμα στην τελική συσκευασία των προϊόντων.

Επιπλέον, η εταιρεία μας συνεργάζεται με εξωτερικούς φορείς και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ώστε να ενημερώνεται σχετικά με τις επίκαιρες έρευνες που αφορούν στο ρύζι, καθώς και στις νέες μεθόδους που χρησιμοποιούνται.

Στην εταιρεία μας, η διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου αρχίζει με την παραλαβή δείγματος από το φορτηγό που μεταφέρει την ακατέργαστη πρώτη ύλη. Εάν δεν εφαρμοσθεί αναλυτικός έλεγχος και δεν πιστοποιηθεί ότι το δείγμα ανταποκρίνεται στις προκαθορισμένες προδιαγραφές των προϊόντων μας, δεν πραγματοποιείται η παραλαβή της πρώτης ύλης για επεξεργασία και τυποποίηση.

Στο δείγμα εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως είναι: η υγρασία του, η παρουσία ξένων υλών, η παρουσία σπόρων άλλων ειδών, το ποσοστό θρυμματισμένων, μη ακέραιων, κόκκων, το βάρος αυτών, οι διχρωμίες τους και η λευκότητά τους.

Αφού πραγματοποιηθούν όλοι οι παραπάνω οργανοληπτικοί και μη έλεγχοι, τότε η Α’ ύλη παραλαμβάνεται, αποθηκεύεται με ταυτόχρονη ξήρανση και στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία της επεξεργασίας και της τυποποίησης.

Σημειώνεται πως σε κάθε στάδιο της παραγωγής πραγματοποιείται δειγματοληψία και μόνο εφόσον ο τομέας Ποιοτικού Ελέγχου εγκρίνει το δείγμα, τότε προχωρούμε στο επόμενο στάδιο επεξεργασίας.

Τέλος, παράλληλα με τον ποιοτικό έλεγχο, διενεργείται σε καθημερινή βάση, έλεγχος και συντήρηση του μηχανολογικού μας εξοπλισμού, καθώς και εξέταση των υλικών συσκευασίας που θα χρησιμοποιηθούν για το στάδιο τυποποίησης του τελικού προϊόντος.

SWITCH THE LANGUAGE