Οικολογική απεντόμωση

Το 2007, η εταιρεία προχώρησε στην επένδυση και εγκατάσταση έξι θαλάμων οικολογικής απεντόμωσης. Η οικολογική απεντόμωση που εφαρμόζεται μέσω της Μεθόδου Τροποποιημένης Ατμόσφαιρας ECO2, αποτελεί πρωτοποριακή παγκόσμια παντέντα και υλοποιείται με τη χρήση εξελιγμένου μηχανολογικού εξοπλισμού και σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων, στην οποία δεν παρεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω δορυφόρου μεταξύ της Ελλάδας και της Ολλανδίας, της χώρας στην οποία είναι η εταιρεία που εγκαθιστά το σχετικό εξοπλισμό.

Έως σήμερα, οι εταιρείες παραγωγής προϊόντων ρυζιού στην Ελλάδα, για να επιτύχουν την απεντόμωση των προϊόντων τους χρησιμοποιούν χημικά, όπως η φωσφίνη και το βρωμιούχο μεθύλιο, τα υπολείμματα των οποίων είναι βλαβερά για τον ανθρώπινο οργανισμό. Επίσης, η συγκεκριμένη μέθοδος δεν εγγυάται την απόλυτη εξάλειψη των εντόμων και των υπολειμμάτων αυτών.

Με τη μέθοδο της οικολογικής απεντόμωσης και μέσω της Τροποποιημένης Ατμόσφαιρας δημιουργούνται οι συνθήκες αυτές που επιφέρουν τον θάνατο των εντόμων σε όλα τα στάδιά τους με οικολογικό τρόπο. Τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι τα παρακάτω:

  • Δεν παραμένουν έντομα εντός του προϊόντος, αλλά ούτε και υπολείμματα αυτών
  • Δεν γίνεται χρήση φαρμάκων, ώστε να υπάρχουν υπολείμματα τοξικά για τον ανθρώπινο οργανισμό
  • Αποτελεί μέθοδο φιλική για το περιβάλλον
  • Είναι διεθνώς αναγνωρισμένη
  • Αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας που την εφαρμόζει
  • Παρέχεται το δικαίωμα αναγραφής του σχετικού πιστοποιητικού επί της συσκευασίας προς ενημέρωση του καταναλωτή, αλλά και προς διαφοροποίηση του προϊόντος σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Τέλος, στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται μόνο από την εταιρεία μας μεταξύ των βιομηχανιών επεξεργασίας και τυποποίησης προϊόντων ρυζιού, ενώ διαθέτουμε την μεγαλύτερη μονάδα εφαρμογής της. Στο εξωτερικό χρησιμοποιείται από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.

Για περισσότερες πληροφορίες δίνεται το παρακάτω link : www.eco2.nl

SWITCH THE LANGUAGE