Όραμα – Αξίες

Όραμα

Όραμά μας είναι η ανάπτυξη και η εξέλιξή μας στην αγορά παραγωγής τροφίμων, προσφέροντας ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα στον καταναλωτή στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, σεβόμενοι πάντα τις αξίες μας, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

H Αποστολή μας

Να αναπτυσσόμαστε μέσω μελετημένων επενδύσεων και καινοτομιών, ώστε να προσφέρουμε στους καταναλωτές υψηλής ποιότητας προϊόντα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ισορροπημένη διατροφή τους.

Aξίες
  • Ποιότητα: Σε όλα τα στάδια παραγωγής εφαρμόζουμε άριστες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζουμε υψηλή ποιότητα στα προϊόντα μας
  • Σεβασμός και Υπευθυνότητα: Στους εργαζομένους μας, στους πελάτες μας, στους προμηθευτές μας, στην κοινωνία και στο περιβάλλον
  • Ανάπτυξη: Καθημερινή εξέλιξη και ανάπτυξη, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μας που αφορούν στην περαιτέρω ισχυροποίησή μας στην Ελληνική, αλλά και στη Διεθνή αγορά
  • Αγάπη: Για τους ανθρώπους μας, τη δουλειά μας, τα προϊόντα μας, τις παραδόσεις μας, το περιβάλλον και τη χώρα μας
  • Τόλμη: Δεκτικοί σε κάθε καινοτομία που βοηθά στη βελτίωση των προϊόντων μας και στη χάραξη νέων δρόμων
SWITCH THE LANGUAGE